Semester-

plan

HØST 2022

 • 23.08.2022 - tirsdag Kl. 20.00 Øvelse Styremøte kl. 19.00

 • 30.08.2022 - tirsdag Kl. 20.00 Øvelse

 • 03.09.2022 lørdag Tidspunkt kommer Jubileumsfest Prinsdal Velhuset

 • 06.09.2022 - tirsdag Kl. 20.00 Øvelse

 • 11.09.2022 – søndag Kl. 10.00 Oppmøte Gudstjeneste kl. 11 KOR 1

 • 13.09.2022 - tirsdag Kl. 20.00 Øvelse

 • 20.09.2022 - tirsdag Kl. 20.00 Øvelse Styremøte kl. 19.00

 • 25.09.2022 – søndag Kl.18:30 Oppmøte Gudstjeneste kl. 11 KOR 2

 • 27.09.2022 – tirsdag Kl. 20.00 Øvelse

 • 04.10.2022 - tirsdag FRI HØSTFERIE

 • 11.10.2022 - tirsdag Kl. 20.00 Øvelse

 • 18.10.2022 - tirsdag Kl. 20.00 Øvelse Styremøte kl. 19.00

 • 23.10.2022 – søndag Kl. 10.00 Oppmøte Gudstjeneste kl. 11 – KOR 1

 • 25.10.2022 – tirsdag Kl. 20.00 Øvelse

 • 01.11.2022 - tirsdag Kl. 20.00 Øvelse

 • 06.11.2022 - søndag Kl. 10:00 Oppmøte Allehelgensgudstjeneste kl. 11 HP-kirke - KOR 1+2

 • 08.11.2022 - tirsdag Kl. 20.00 Øvelse

 • 15.11.2022 - tirsdag Kl. 20.00 Øvelse Styremøte kl. 19.00

 • 19.11.2022 – lørdag Tid kommer Smaken av jul Kor 2

 • 22.11.2022 - tirsdag Kl. 20.00 Øvelse

 • 27.11.2022 - søndag Kl. 18:30 Desemberklang – Julekonsert

 • 25.12.2022 - søndag Kl.13.00 Første juledagsmesse – Prinsdal KammeriKorets interne medlemsgruppe på Facebook er her.

Her deles diverse informasjon til korets medlemmer.